Barevná kuchyně Yucatánu

V roce 2010 se Mexičanům podařil husarský kousek – jejich tradiční kuchyně byla zapsána do seznamu Nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Mexická kuchyně tak během posledního století opsala oblouk od úplného zavržení až k naprostému nanebevzetí. Na počátku 20. století se totiž porfiriánské Mexiko sledující moderní evropské trendy úzkostlivě štítilo čehokoliv indiánského jako ztělesnění zaostalosti. Téměř přesně po sto letech však byla mexická kuchyně oceněna, hlavně díky mravenčí práci mnoha vlasteneckých badatelů, propagátorů i bezejmenných kuchařek a kuchařů, jako jeden z unikátních celků světové gastronomie…

Shopping Cart