Bludné balvany – vládcové severu

Tyto bludné kameny, které neleží jen v Pobaltí, ale vyskytují se v celé severní Evropě, ba i v Americe, sehrály významnou roli v oblasti vědeckého bádání: dovedly přírodovědce k odhalení jednoho z největších přírodovědných poznatků 19. století – k povědomí o dobách ledových. Poprvé vzbudily zájem v Anglii při geologickém mapování území. K všeobecnému překvapení neodpovídaly svým mineralogickým složením žádným okolním horninám a bylo tedy zřejmé, že se sem musely odněkud dostat. Odkud, proč a jak, zůstávalo dlouho záhadou, a proto se jim začalo říkat erratica ve smyslu nemístné, nepatřičné, chybné…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 1/2006

Další informace o Pobaltí naleznet zde: http://www.sopka.cz

Jan Votýpka, jr.