Pohádkový hrad uprostřed jezera

Jako každého mě překvapil na první pohled dokonale zachovalý exteriér ostrovního hradu, který je suchou nohou dostupný pouze po dlouhém dřevěném mostu nebo s pomocí loďky či plachetnice. Není divu, že komplex středověkých budov vypadá jako nový, ze zbytků ruin byl totiž vystavěn až v roce 1962. Právě tehdy litevská vláda rozhodla, že bude památka rekonstruována do podoby z doby Vytautase Velikého. Odvážný projev národní hrdosti nakonec „zkousli“ i sovětští vůdcové v čele s Nikitou Chruščovem, kterého údajně myšlenka obnovy zámku velmi rozčílila. S tímto způsobem restaurování, v našich zemích nezvyklým, se ale kromě Litvy setkáte například v sousedním Lotyšsku. Novotou zářící cihlová červeň tamního biskupského hradu Turaida září nad údolím řeky Gauji ve stejnojmenném národním parku. Památka, která od roku 1214 sloužila jako sídlo rižských církevních hodnostářů, byla v 18. století téměř zničena a od 60. let století minulého až dodnes pokračuje její rekonstrukce do původní podoby…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 1/2006

Další informace o Pobaltí naleznet zde: http://www.sopka.cz

Jitka Porupková