Mystická Hora křížů

Vysvětlení původu podivuhodného místa nabízejí mimo jiné lidové pověsti. Jedna z legend praví, že zde došlo k veliké bitvě, při níž zahynulo mnoho lidí. Na počest bojovníků pak prý vyrostly první kříže.
Nejstarší zmínku o lokalitě lze najít v Livonské kronice z roku 1348. Kdysi tam pohané udržovali věčný oheň a uctívali svá božstva a tato tradice zůstala i po příchodu křesťanství, změn doznaly pouze obřady. První novodobé kříže se zde nejspíš objevily po povstání proti carské nadvládě v roce 1831, když zde Litevci pochovali své blízké, kteří při něm padli. Krušné chvíle však Hora křížů zažívala zejména v sovětských dobách, kdy se křesťanská a náboženská symbolika vládnoucí moci takříkajíc „nehodila do krámu“…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 1/2006

Další informace o Pobaltí naleznet zde: http://www.sopka.cz

Jitka Porupková