Bonifacio – bělostná jižní brána

Bonifácké útesy vysoké 70 metrů vděčí za svou přitažlivost stejně jako doverské tvárnosti bílého vápence, zde obzvlášť pitoreskně zvětrávajícímu, jak dokládají mimo jiné i četné jeskyně – například Dračí, vytapetovaná barevnými řasami, anebo Napoleonova, která se zase pyšní vstupem připomínajícím velitelův třírohý klobouk. Vlastně jde o jediný útes, jakkoli protáhlý do délky 1500 m a šíře 200 m. Útes svírá s pevninou záliv připomínající norský fjord, který tvoří odedávna přirozený přístav, nad nějž šplhají domy středověkého Horního města (Haute Ville). Jeho jedinečnost si uvědomíte znovu a znovu s každým dalším vyšlápnutým metrem…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 11/2007

Další informace o Korsice naleznet zde: www.sopka.cz

Radvana Kraslová