Carnuntum – „Pompeje“ před branami Vídně

Antická minulost… Území současného Rakouska tvořilo od konce 1. století před naším letopočtem důležitou součást velké římské říše. Pouze kraj ležící severně od Dunaje dosud nebyl Římany podroben a světovou říši ohrožovaly nájezdy Keltů, Germánů, Ilyrů a Thráků. Cílem dobyvatelského plánu římského císaře Augusta proto bylo celkové ovládnutí alpského a dunajského prostoru a posunutí hranice říše až k Labi, k řece Moravě a Dunaji. Hned zpočátku zaznamenal značné válečné úspěchy na západě, kde se mu v roce 15 př. n. l. podařilo dobýt Raetii a Vindelicii (dnešní Tyroly, Vorarlberg, Bavorsko a východní Švýcarsko). Na východě pak v letech 12—9 př. n. l. ovládl Panonii (východní Dolní Rakousko, Burgenland, Maďarsko západně od Dunaje a část Slovinska). Keltské království Noricum, které zasahovalo k Salcburku a do východních Tyrol, a k němuž patřilo i Štýrsko, Korutany, část Slovinska a Dolní i Horní Rakousko až k Dunaji, obsadil bez boje. Keltské město Carnuntum, původně součást již zmíněného království Noricum, bylo zbudováno při obchodní Jantarové stezce, která spojovala Baltské moře s Adrií. Přesnou polohu tohoto keltského střediska však neznáme. V roce 6 našeho letopočtu zbudovali římští legionáři u Dunaje zimní vojenský tábor jako základnu při tažení pozdějšího císaře Tiberia proti markomanskému králi Marobudovi. Teprve po zhroucení dobyvačných plánů císaře Augusta si Římané uvědomili, že musí opevnit Dunaj jako říšskou hranici (tzv. limes). Proto byl za císaře Claudia (41—54) ve strategicky důležitém Carnuntu zřízen tábor pro elitní oddíly XV. legie zvané Apollinaris. Tehdy počal i rozkvět civilního římského města zbudovaného při vojenském ležení.Vídeňská kotlina s Carnuntem byla administrativně oddělena od Norica a připojena k provincii Pannonia…

Úplné znění článku naleznete v časopise Země světa č. 9/2002.

Další informace o Rakousku naleznet zde: http://www.sopka.cz

Shopping Cart