Carskoje Selo aneb Puškin

První palác vznikl na místě zvaném Saaris moisio (panství na vyvýšeném místě) v první čtvrtině 18. století nedlouho poté, co Petr Veliký v roce 1710 věnoval panství své pozdější druhé manželce Kateřině. O několik desítek let později se dcera Petra a Kateřiny, carevna Alžběta Petrova, rozhodla přeměnit skromnou matčinu rezidenci na monumentální komplex. Jeho stavbu zpočátku svěřila Michailu Zemcovovi a po jeho smrti Andreji Kvasovovi a Savvovi Čevakinskému. Novou energii ale vnesl do přestavby paláce o několik let později geniální architekt Bartolomeo Francesco Rastrelli. Mistr tzv. alžbětinského baroka vytvořil grandiózní dílo, které se zdobností a velikostí nemůže měřit s žádným carským komplexem v okolí Petrohradu. Palác, jenž si na počest carevniny matky zachoval název Kateřinský, udivil při slavnostním otevření roku 1756 svou velkolepostí, neobvyklou prostorovou dynamikou a zdobností samu carevnu i řadu zahraničních vyslanců. Do stejného období spadá i první zmínka o proslulé Jantarové komnatě…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 10/2006

Další informace o Rusku naleznet zde: http://www.sopka.cz

Miroslav Grass

Shopping Cart