Château des Roure

Současná dispozice hradu pochází v hlavních rysech z přelomu 14. a 15. století, kdy byl vztyčen na rozvalinách mnohem starší pevnosti. K té se zřejmě váže i název obce, neboť výraz la bastide znamená opevněné místo; jméno Roure je pak rodovým jménem feudálů, kteří postavili a vlastnili hrad. Ale to jenom na okraj, podstatnější je, že hrad sehrál nepřehlédnutelnou roli při náboženských konfliktech v 17. a 18. století, kdy stál na straně hugenotů. V roce 1628 využil pohostinství jeho majitelů vévoda de Rohan (jedna odnož jeho rodu se později dostala i do Čech), aby odtud podnikl úspěšné tažení proti okolním hradům ovládaným katolickou protistranou. Krutou odvetu vykonalo o rok později královské vojsko pod osobním vedením Ludvíka XIII…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 2/2008

Další informace o Francii naleznet zde: www.sopka.cz

Pavel Šust