Chateau du Breteuil

Přepychový stůl zdobený polodrahokamy získal roku 1779 jeden z jeho předků, Ludvík-August, jenž proslul jako ministr ve službách Ludvíka XVI. Ludvík-August nebyl ani první ani poslední Breteuil, který se něčím vyznamenal. V jejich rodokmenu nalezneme několik ambasadorů a biskupů, polního maršála, prefekta, a dokonce i vědkyni. Někteří se počítali mezi známé Ludvíka XIV. a Ludvíka XV., jiní byli blízkými přáteli Voltaira.
Zámek, stojící nad údolím Chevreuse, asi 35 kilometrů od Paříže, získala rodina roku 1712. Chateau du Breteuil je majitelovou vášní. Když jej roku 1967 přebíral od svého otce, byl zámek zpustošený a od války v něm nikdo nebydlel. Stavba byla v hrozném stavu. Rostly tu houby, střechy se propadaly, podlahy byly zničené a dřevěné obložení se rozestupovalo. Mladý markýz, který se sice mohl chlubit šlechtickým titulem, ale nijak neoplýval financemi, se pustil do opravy spolu se svou ženou a řadou dobrovolníků. Když byla roku 1973 stavba prohlášena za historický monument, začala přicházet také finanční pomoc od státu. Chateau du Breteuil se stal vyhledávaným výletním místem – zámecký pán už za ta léta osobně provedl jeho místnostmi i zahradami nesčetné množství návštěvníků…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 10/20003

Další informace o Francii naleznet zde: http://www.sopka.cz