Cheb: starobylé město na hranici

První písemná zmínka o Chebu pochází až z roku 1061. Jeho příhraniční poloha po staletí vyvolávala územní spory dvou sousedících států. V první polovině 12. století muselo slovanské obyvatelstvo načas ustoupit německé kolonizaci a celé Chebsko tehdy bylo prohlášeno říšskou markou. Rod německých hrabat z Vohburgu pravděpodobně postavil v Chebu první kamenný hrad, do jehož historie poté významně zasáhl i císař Friedrich I. Barbarosa, který nechal v 2. polovině 12. století přestavět původní románský hrad na honosnější sídlo – takzvanou falc – s palácem a kaplí. Falce tvořily celý řetězec míst, která Barbarosa navštěvoval při svých dlouhých inspekčních cestách po německé říši. Významná změna nastala i pro podhradí, které se změnilo v tržní osadu a později město, jak je poprvé oficiálně označováno v listině z roku 1203 (civitas)…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 7/2005

Hledáte ubytování na Karlovarsku? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

Shopping Cart