Cyklostezka Odra-Nisa

Mezinárodní cyklostezka spojuje Jizerské hory s Baltským mořem. Její úsek na území Braniborska měří 293 km. Jízdu nedotčenou lužní krajinou, typickými lužickými vesnicemi i historickými městy nejprve podél Nisy a pak Odry si zde cyklista užije na dokonale rovné cyklostezce.
Jedním z častých nástupních míst na tuto cyklostezku je saské městečko Bad Muskau pár kilometrů na jih od sasko-braniborské hranice. Stojíme v něm na věži zámku knížete Pücklera s fantastickým výhledem na Pücklerův park, který záhy projedeme na kolech. Tento park zapsaný na seznamu Světového dědictví UNESCO je jedním z dokladů evropské intergrace, protože se rozprostírá na území Německa i Polska.
Vyrážíme na naše putování k severu lužní krajinou Braniborska a přes příhraniční vesnice. Před sebou máme nejkrásnější úsek z té části cyklostezky, která sleduje Nisu. Jeho romantika nás neopustí až po soutok s Odrou. Snoubí v sobě idylu zemědělských vesnic a lužní krajiny, pro nás představuje sportovní výzvu. Míjíme jeden ze zbořených mostů a přemýšlíme o symbolice mostů obecně…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 12/2015