Cyklostezka Odra-Nisa

K řece Nise mám niterný vztah. Okna našeho domu v Jablonci nad Nisou směřují ke křižovatce ulic výmluvných názvů: Vodní a U Nisy. Podél Nisy chodím každý den do práce a pramen Nisy na úpatí Černé Studnice je naším oblíbeným výletním cílem. Pramen Nisy je označen žulovým kamenem a obestírá jej zvláštní atmosféra, jakási kombinace panenské tajemnosti a vzrušivé naděje. U pramene v Nové Vsi nad Nisou také začíná cyklostezka Odra-Nisa.

Mezinárodní cyklostezka spojuje Jizerské hory s Baltským mořem. Její úsek na území Braniborska měří 293 km. Jízdu nedotčenou lužní krajinou, typickými lužickými vesnicemi i historickými městy nejprve podél Nisy a pak Odry si zde cyklista užije na dokonale rovné cyklostezce.

Jedním z častých nástupních míst na tuto cyklostezku je saské městečko Bad Muskau pár kilometrů na jih od sasko-braniborské hranice. Stojíme v něm na věži zámku knížete Pücklera s fantastickým výhledem na Pücklerův park, který záhy projedeme na kolech. Tento park zapsaný na seznamu Světového dědictví UNESCO je jedním z dokladů evropské intergrace, protože se rozprostírá na území Německa i Polska.

Vyrážíme na naše putování k severu lužní krajinou Braniborska a přes příhraniční vesnice.  Před sebou máme nejkrásnější úsek z té části cyklostezky, která sleduje Nisu. Jeho romantika nás neopustí až po soutok s Odrou. Snoubí v sobě idylu zemědělských vesnic a lužní krajiny, pro nás představuje sportovní výzvu. Míjíme jeden ze zbořených mostů a přemýšlíme o symbolice mostů obecně.

Stezka v této části vede po náspu řeky, která před našima očima každým metrem mohutní. Přijíždíme do města Forst, proslulého svou Růžovou zahradou vybudovanou na počet 25. výročí korunovace císaře Viléma II. Za Forstem nás hladká a přehledná cyklostezka láká ke zdolávání rychlostních rekordů. Nehrozí střet s protijedoucím cyklistou, neboť stezka je zde přehledná a málo frekventovaná.

Odpolední slunce dodává lužní krajině okolo Nisy melancholickou atmosféru. Nikde ani živáčka, jen pole, louky a luhy. Rytmus šlapání doprovázejí černo-červeno-žluté hraniční kameny, pravidelně zasazené podél stezky. Cesta kolem Nisy je plná paradoxů. Zvláštní kombinace nedotčené příhraniční krajiny a sousední krajiny zničené těžbou, zvláštní kombinace renovovaných vesnic na německé straně a neutěšených stavení na straně polské, zvláštní kombinace upravených center měst a rozpadlých továrních budov na perifériích…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Braniborsko