Ďábel nebo Had?

Původní obyvatelé Austrálie, kteří pronikli až do samého srdce kontinentu, tam mimo jiné pozoruhodnosti objevili i hnízdo Duhového hada – veliká červená zkamenělá vejce. Pouze z jednoho (nikdo však neví z kterého) se jednou narodí nový Duhový had, až ten současný zemře. Stejně jako jiné pozoruhodné přírodní útvary i tato vejce Duhového hada se stala posvátným a uctívaným místem Austrálců.
Když do středu kontinentu mnohem později pronikli přesídlenci z Evropy, předkové dnešních Australanů, také zůstali v úžasu stát před gigantickými žulovými koulemi, z nichž mnohé byly velké i jako dům. Některé balancovaly jedna na druhé, jiné ležely jako viklany na zvětralé žulové plošině nebo se kupily na sebe v obrovských haldách. I pro Evropana byly tyto kulovité balvany přírodním zázrakem, ale jejich náboženské představy byly jiné než Aboriginů, a proto přiřkli gigantické koule ďáblovi – jako mnoho jiných zvláštních přírodních úvarů. A tak se dnes tato světoznámá lokalita nazývá Devil‘s Marbles, Ďáblovy kuličky – míněny jsou hliněné kuličky, které kdysi kluci crnkávali do důlků. Dnes je patrně tato dětská hra zcela zapomenuta.
Státem chráněná lokalita Devil‘s Marbles Scenic Reserve leží na ploše asi 1800 ha, 104 km na jih od města Tennant Creek. Rozkládá se po obou stranách dálnice Stuart Highway a je oblíbenou zastávkou všech turistů, kteří projíždějí mezi Alice Springs a Darwinem…

Úplné znění článku naleznete v časopise Země světa č. 5/2002.

Další informace o Austrálii naleznet zde: http://www.sopka.cz