Skalní vlna, Wave Rock

V jihozápadní Austrálii se u osady Hyden nachází neobyčejný žulový útvar. Má podobu obrovské vodní vlny, která jako by zkameněla v okamžiku, kdy se začala lámat a překlápět. Je 15 metrů vysoká a její klenba se táhne do vzdálenosti téměř 60 metrů. Vnitřní těleso vlny je od vrcholu až k úpatí příčně pruhované nesčetnými vodními „čůrky“, které jsou očividným důkazem stále probíhající eroze a dalšího prohlubování žulové klenby. Nápadně hnědé a temně zelené proužkování, výrazné zejména v deštivých obdobích, způsobují řasy, které se usadily ve vlhkém okolí stékajících pramínků. Stojí-li člověk na vrcholu vlny, má dojem, že se přes ni přelévá do hlubiny celá obrovská žulová plošina, která jí leží v týlu. Žula, do níž je vlna „vytesána“, patří k druhé nejstarší části australského základu kontinentu, k prahorní části kontinentálního štítu, nazývaného Yilgarn Block. Tento žulový masiv vyplňuje celý jihozápad svazového státu Západní Austrálie a na povrchu tvoří obrovskou, mírně zvlněnou plošinu. Nad ní se zvedají oblé skalní výchozy, většinou prokřemenělá žulová skaliska, která jsou vůči zvětrávání zvlášť odolná. Mnohé hřbítky a kopce trčí až 60 metrů nad úroveň plošiny a tvoří nápadné dominanty jinak ploché krajiny. Ta však má i své velké prohlubně a sníženiny, většinou protáhlého tvaru. Jsou to pozůstatky starých říčních údolí z dávných geologických ér, kdy v Austrálii vládlo vlhké klima. Předpokládá se, že základem Zkamenělé vlny je také zbytek jakéhosi říčního údolí, hluboko zaříznutého do žuly, zatímco klenba vznikala za unikátních podmínek zvětrávání s vydatným přispěním povrchové eroze na odhaleném mohutném skalním výchozu.