Děčín – strážce Labe

V roce 1851 spojila Děčín s Prahou a s Drážďany železniční trať, kvůli níž byly ve skalách, v nichž si prozatím dokázalo vytvořit cestu pouze Labe, proraženy tunely. Už z vlaku, jedoucího po nábřeží, uvidí i ten cestující, který se nechystá vystoupit, to nejdůležitější, co město má: řeku, lodě, mosty a nádraží. Neujde mu také nápadná převaha průmyslových částí města a určitá nejednotnost historického centra, způsobená mimo jiné tím, že Děčín celkem dvakrát, vždy s duchem doby, přesunul svůj střed na nové místo.
První Přemyslovci přisoudili Děčínu významné postavení, když na skalním ostrohu nad řekou vybudovali krajský hrad. V polovině 13. století bylo dřevěné hradiště přestavěno v kamenný hrad, který dostal za úkol nejen ochranu labské vodní cesty, ale také vybírání cla ze soli dopravované po řece ze Saska. Pod jižním svahem ostrohu, na pravém břehu řeky, vzniklo první historické děčínské osídlení – raně a vrcholně středověké Staré město na Mariánské louce…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 8/2004

Hledáte ubytování v sevrních Čechách? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

Shopping Cart