Dílo generací

Když papež Julius II. v roce 1506 sestoupil do výkopu vyhloubeného pro základy nového chrámu, k němuž položil základní kámen, jistě netušil, že otevřel staveniště na více než sto let. Vystřídali se na něm všichni architekti, kteří v 16. a počátkem 17. století v Římě něco znamenali. Do práce jim mluvilo 18 papežů, až konečně Urban VIII. mohl v roce 1629 nový chrám sv. Petra vysvětit…