Dobývání rud v Krkonoších

Nejstarší zmínky o těžbě zlata podle pověsti zaznamenané v 16. století kronikářem Simonem Hütlem pocházejí prý z let 1009 až 1012. Důkazy pro to nemáme, ale není vyloučeno, že využívání nerostných surovin v Krkonoších je ještě daleko starší. Nálezy keltských duhovek v Trutnově umožňují spekulovat o rýžovaní zlata již v těchto dobách…

 

Hledáte ubytování v Krkonoších? Najdete je na: http://www.travelguide.cz