Domácí muzea

Tato muzea seznamují s osudy svých slavných obyvatel, ale zároveň přibližují dobu, ze které dům pochází. U nás se tomuto modelu přibližují zámky a lidové skanzeny. Návštěvník tam má většinou zřetelný pocit, že původní obyvatelé právě na chvilku odešli, ale vzápětí se vrátí a budou si tam dál prožívat své každodenní radosti i starosti…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 12/2006

Další informace o Španělsku naleznet zde: http://www.sopka.cz

Jana Chomátová