Doprava

S budováním těch prvních, pokud nepočítáme několik málo středověkých vozových cest, se v Alpách začalo počátkem 18. století. Základ současné silniční sítě byl ale položen až během první poloviny století následujícího. Hodně horských silnic přitom vzniklo ze strategických důvodů, na popud armády. Tak se například angažoval i Napoleon. Potom proběhlo období překotného rozvoje železnice, která silniční dopravu na čas zastínila. Význam silnic opět vzrůstal až po první a hlavně po druhé světové válce, úměrně rozšíření osobních automobilů i rozmachu nákladní kamionové přepravy…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 7/2007

Pavel Šust