Doudlebský masopust

Už za brzkého rána se poklidnou vesničkou na březích řeky Malše trousí první zvědavci a ještě rozespalé masky. Sraz všech účastníků je v místní hospodě. Bez dobrého jídla, pití a muziky by si nikdo tento den nedokázal představit. Masky toho náležitě využívají a vrhají do sebe první sklenky něčeho ostřejšího na posilněnou, aby jim to šlapalo – musejí obejít celou obec, dům po domu, kdyby náhodou někde vynechali, to by jim vůbec neodpustili. Ale nejdříve je nutné si před hostincem vyprosit povolení ke koledě. Masky přebírají od rychtáře, dnes starosty, pro tento den moc nad obcí a dokonale toho využívají k obveselení všech. Aby bylo vše podle práva, musí přechovávat glejt, který jim to dovoluje…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 7/2008

Shopping Cart