Duby na hrázích

Na hrázi jiného bývalého rybníka, nedaleko Horutova u Třeboně, stojí další památný dub. Na zašlé tabulce je tento text z Černé knihy Rožmberské: „Léta Páně 1408-1409 scházel se pod tímto dubem Jan Žižka z Trocnova se svým bratrem Jaroslavem, několika zemany a prostými lapkami, veda drobnou záškodnickou válku proti panské jednotě najmě panu Jindřichu z Rožmberka a městu Budějovicům …“

Stejně jak Třeboňsko nemůže být bez rybníků, tak rybníky nemohou být bez hrází a hráze bez dubů. Duby zdobí hráze rybníků, cesty, zamokřené louky i břehy řek. Velebné aleje dubů letních však nejsou jen okrasou zdejší rybniční krajiny. Jejich mohutné kořeny plní nezastupitelnou roli při zpevňování hrází rybníků, kam byly vysazovány hned po jejím postavení a mnohé z nich tam rostou dodnes. Ať to je hráz Opatovického rybníka, Starého a Nového Vdovce, Velkého Tisého či Rožmberka. Stojí také podél Nové řeky a Nežárky…

Úplné znění článku naleznete v časopise Země světa č. 8/2002.

Hledáte ubytování v Třeboni? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

Jan Votýpka j.r.

Shopping Cart