Duchcov a Casanova

Podobné pocity měl nepochybně již před více než 200 lety vzdělaný světoběžník Giacomo Casanova, vracející se často ze svých cest do Duchcova. Tam, v místním zámku, má již od roku 1965 samostatnou expozici.
Proslulý Giacomo Casanova, narozený 2. 4. 1725 v Benátkách, je zřejmě nejvýznamnějším obyvatelem města Duchcova v celé jeho dosavadní historii. Zásluhou pověsti neodolatelného svůdce ženských srdcí přežívá v povědomí světové kulturní veřejnosti v podobě, jakou nám svěřil ve svých slavných pamětech. Slovo „kulturní“ uvádím záměrně, neboť Casanova, i když byl shodou okolností v dané chvíli falzifikátorem, vězněm na útěku či mezinárodním psancem, vždy si zachoval úroveň výjimečného vzdělance své doby, převyšujícího intelektem i hlavy korunované…

Uplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 12/2003

Hledáte ubytování v Českém středohoří? Najdete je na: http://www.travelguide.cz