English Harbour – ďábelské místo

V přístavu se prý dějí podivné věci. Roku 1953 tu v sídle jednoho námořního důstojníka otevřeli muzeum, ale chmurná historie Anglického přístavu jako by se nechtěla nechat uzavřít do muzea. Lidé přísahají, že zahlédli neskutečné bytosti, které procházely mezi jídelnou a výplatní kanceláří, jachtaři se dušují, že v místech, kde dříve stála márnice, slyšeli podivné kroky, a jiní zase zaslechli tklivé písně neviditelných veslařů. Snad jediný z vysvětlených případů byl duch, kterého tu zahlédl David Rockefeller roku 1958. Ukázalo se, že v jeho případě šlo o jistou Emmie Nicholsonovou, která si té noci vyšla se svým psem jen v noční košilce. Podivné věci se tu ale dějí jen po setmění. Přes den vás nic nadpřirozeného nepotká.

English Harbour, svého času jeden z nejlepších přístavů Závětrných ostrovů, leží na jižním pobřeží ostrova Antigua. Dnes je výmluvným mementem koloniálních dob a všeho, co s nimi bylo spojeno. Je dokonalou relikvií námořních sil britského impéria. Zachoval se tu sklad plachtoví a lanoví i dům, kde pobýval admirál Nelson. Leží tu obrovské zrezavělé kotvy, ozdobné hlavy plachetních lodí a také dřevěná vratidla, používaná při opravách lodí před třemi staletími. V dochovaných záznamech se objevují souboje námořníků, jejich půtky, pitky a zákeřné nemoci, které je kosily po desítkách. Staré kroniky přístavu dokumentují společnost rozdělenou na otroky a svobodné i dojímavé snahy metodistických kazatelů tento stav změnit. A prosvítá jimi také velká politika, sváry a taktizování evropských mocností.

English Harbour byl postaven jako bezpečná základna pro britské královské námořnictvo, které odtud mohlo vyrážet na obranu svého výsadního postavení v karibských vodách. Především je však zřejmé, že byl po dlouhá léta považován za prokletý přístav, „jedno z nejhorších míst na povrchu Země,“ jak napsal neznámý námořník roku 1720. Ve stejném duchu psal o třicet let později i kapitán Edward Thompson, který působil zároveň jako kaplan a každý den pohřbil asi osm mužů. Ne nadarmo se přístavu přezdívalo „anglický hřbitov“. Nic na tom nezměnil ani fakt, že do roku 1745 byl přístav rozšířen, opevněn a král mohl být takto informován: „English Harbour je jediným místem až k Jamajce vhodným k opravě a obnově lodí Jeho královské milosti, které se plaví v karibských vodách.“ Bylo to místo prolezlé nemocemi, zamořené horkem a moskyty, kde lidé tvrdě dřeli anebo pili. Mladý Nelson, pozdější proslulý vítěz bitvy u…