Fort George

Král Jiří II. se proti případnému pokračování rebelií chtěl pojistit vybudováním silného opěrného bodu, z něhož by jeho vojáci mohli kontrolovat rozlehlé území skotské Vysočiny. Výstavba pevnosti začala dva roky po památné bitvě, asi 10 km od Cullodenu. Na dlouhém úzkém poloostrově vybíhajícím do hluboké zátoky Moray Firth vzniklo jedno z nejimpozantnějších a nejdokonalejších fortifikačních děl v Evropě. Jeho plány narýsoval William Skinner, tehdejší hlavní armádní inženýr pro severní Británii. Předložil projekt nedobytné pevnosti vybavené nejdokonalejší dělostřeleckou technikou a zázemím pro dva regimenty pěchoty po 800 mužích, obsluhu děl, důstojníky a jejich rodiny, celkem přibližně 2000 lidí…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 8/2008

Další informace o Číně naleznet zde: www.sopka.cz

Shopping Cart