Gerace – město kostelů

Dnešní Gerace připomíná živý skanzen tisícileté architektury. Je to kamenné kondominium kostelů a bazilik, městských paláců a církevních rezidencí, hradeb, malých náměstíček, klášterů, konventů, bran a věží namačkaných na sebe a místy se i vzájemně prostupujících. Je to město se stovkou kostelů, které byly na jeho katastru za posledních tisíc let postaveny. Každý z nich byl symbolem jiné doby a svědkem tisícileté historie se stala slavná katedrála, jedna z největších církevních staveb v Kalábrii.
Obyvatelé Gerace se vždy pyšnili tím, jak podrobně znají dějiny svého města. Neolitické osídlení v nedalekých jeskyních dolomitových skal svědčilo o pradávném obývání kopce, ale začátky jeho trvalého osídlení se počítají od doby řecké kolonizace, konkrétně od založení města Lokroi Epizefiri. Bylo to právě ono Lokroi, jehož vládce Zeleukos sepsal roku 661 př. n. l. nejstarší zákoník Evropy, jímž uvedl disciplinu do politiky, soukromého života i ochrany soukromého majetku…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 10/2005

Další informace o Itálii naleznet zde: http://www.sopka.cz

Jan Votýpka