Gotland

Gotland ovládali Dánové, meklenburští piráti, řád německých rytířů a v roce 1808 nakrátko i Rusové. V Baltském moři se křižovaly obchodní cesty, a tak není divu, že již od 9. století se kupci zastavovali ve Visby, jehož obyvatelé se zapojovali do obchodů s cizími státy a uzavírali smlouvy s panovníky z dalekých evropských zemí. Obchodní společnosti ve Visby prosperovaly už dávno před založením hanzovní organizace, která sdružovala města, jejichž společným zájmem byla ochrana námořního obchodu. V roce 1161 s nimi Gotland uzavřel smlouvu, podle níž se mohli zdejší obchodníci volně pohybovat po celé saxonské oblasti a německým obchodníkům bylo dovoleno se usazovat ve Visby, jež se stalo jedním z nejvýznamnějších center obchodu…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 11/2008
Další informace o Švédsku naleznet zde: www.sopka.cz