Goya

Goya se narodil roku 1746, v poměrně poklidné době, kdy do uzavřeného Španělska s jeho středověkými zvyky pronikaly už vlivy sousední osvícenecké Francie. Otevíraly se nové obchodní cesty, možnosti podnikání, jinak se nahlíželo na vědu a umění. Přesto ještě tehdy inkviziční soudy vynášely šílené rozsudky smrti upálením nad kacíři údajně nedodržujícími církevní dogmata…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 12/2006

Další informace o Španělsku naleznet zde: http://www.sopka.cz

Jana Chomátová