Granátové srdce Českého ráje

Tradice šperků s ohnivě červenými kamínky je zde všudypřítomná. Šperky se ve městě vyrábějí, šperkařské obory se zde studují, historické šperky se tady shromažďují. Zásilky s granátovými ozdobami odtud putují do celého světa. Z Turnova se však také rozbíhají silnice a turistické stezky do celého Českého ráje a nabízejí zážitky přinejmenším stejně krásné a stejně hodnotné jako ten šperk.
Český granát si své místo mezi drahými kameny získával jen pomalu.Výjimkou byly velké unikátní kusy, jichž se však za století našlo jen málo. Velikost hrachu je vzácná, většinou se nacházela pouze malá červená zrnka o rozměru tří až pěti milimetrů, která byla dost dlouho jen ozdobným kamínkem venkovských obyvatel, kteří tyto ‘zkamenělé slzy Panny Marie’ nacházeli na polích a pastvinách a někdy také na březích potoků. Ve středověku místní řemeslníci zaoblené krystalky jen podomácku leštili, provrtávali a navlékali na šňůrky.
K větší oblibě granátů přispěl především renesanční objev fasetového broušení. Při této technice se už tak úzkostlivě nešetřila drahokamová hmota jako dříve, ale prvořadým požadavkem byl dokonalý, pravidelný tvar kamene a jeho povrch zcela pokrytý geometricky přesnou sítí malých plošek – faset. Tak se do granátu ‘pustilo světlo’ a i ten nejmenší krystalek zahořel rudou jiskrou. V té době už na mnoha místech Českého ráje začínaly pracovat brusičské dílny, kde se granáty odborně brousily. Venkovská děvčata nosila na krku granátové šňůry, jak se o tom zpívá v lidové písničce o dvou panenkách, které šly silnicí, ale broušené, provrtané granáty často posloužily také jako doplněk výšivky na lidovém kroji. Proslulé byly také tuhé čepce, zlatohlavy, které při slavnostních příležitostech nosily bohaté selky a rozšafné městské paničky. I ve šlechtických rodinách se stále častěji objevovaly granátové šperky, hlavně po jedné velké společenské události Rakouska-Uherska, vídeňském plese, kde se ruská carevna objevila s náhrdelníkem z českých granátů…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 4/2003

Hledáte ubytování v Českém ráji? Najdete je na: http://www.travelguide.cz