4 2003 Český ráj

Nejznámější skalní město

Prachovské skály jsou mezi všemi skalními městy východních Čech nejznámější, a patrně také nejkrásnější. Před okouzleným návštěvníkem se zvedají až čtyřicet metrů vysoké věže a těsné uličky v parteru jej vedou do labyrintu soutěsek a šerosvitu svažitých chodeb.

Kost a údolí Plakánku

„Hrad je tvrdý jako kost a kost patří psovi,“ řekl znechuceně Jan Žižka a po dlouhém marném obléhání hradu zavelel svým husitským bojovníkům na ústup. Obránci se zachránili lstí. Z hradeb svrhli do nepřátelského ležení poslední kus masa a soudek vína, aby dali najevo, že ještě mají dost zásob. Nepřátelé se nechali přesvědčit a odtáhli.

Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou

Součástí turnovského Muzea Českého ráje je také galerie s nepřehlédnutelným obrazem od Mikoláše Alše a jeho spolupracovníků. Olejomalba s rozměry 8,5 x 10 metrů patří k největším v Evropě. Město Turnov o tento obraz usilovalo už od chvíle, kdy skončila jeho premiéra na slavné Národopisné výstavě českoslovanské, která se konala v Praze roku 1895. Podivným řízením osudu a nesmrtelných úředních šimlů byl však superobraz nakonec navinutý na hřídel a dlouhá desetiletí různě skladován, a jen výjimečně i vystavován.

Skryté klenoty

Na vlhkých loukách podél potoků, na stráních a na světlých okrajích listnatých lesů, které prostupovaly skalními městy, rostly kdysi vstavače, prstnatce, okrotice, vemeníky, střevíčníky, hlístníky a další druhy orchidejí v poměrně hojném počtu. Jejich česká, ne právě líbivá jména naznačují, že naši předkové měli k těmto rostlinám zcela nepoetický vztah. Není bylina, aby na něco nebyla, říkávaly staré báby kořenářky a bylinkářky, procházející krajem.

V zámku a v podzámčí Mnichova Hradiště

Největší pýchou Mnichova Hradiště je barokní zámek a jeho divadelní sál. Od roku 2000 na jeho pódiu ožívají stará divadelní představení a zní tam barokní hudba. Každé operní představení se stává velkou kulturní a společenskou událostí, která daleko přesahuje hranice malého města na okraji Českého ráje.

Drábské světničky

Není u nás mnoho míst, kde by stopy osídlení sahaly hluboko do pravěku. Okolí vrchu Mužský, nejvyšší bodu náhorní planiny Hrada, tyto pozůstatky lidského žití vydalo. Právě zde najdeme raritu, která by při návštěvě Českého ráje neměla nikomu uniknout…

Smiřičtí a Valdštejn

Ulice Smiřických prudce stoupá podél zámecké zahrady k historickému středu Jičína a na rohu zámecké zdi, pod polygonální věží, náhle přejde do obdélníkového Valdštejnova náměstí s honosným zámkem po boku, vedlejším kostelem Jakuba Staršího Většího a mnoha historickými domy nad obloučkovitými podloubími podél všech čtyř stran. Také rod Smiřických dlouho úspěšně stoupal vzhůru, a když dospěl ke svému vrcholu, náhle se všechno jeho bohatství ocitlo v široké náruči Albrechta z Valdštejna. A právě v Jičíně se prazvláštní osudy Smiřických a vítězného vojevůdce třicetileté války podivným způsobem propojily.

Sen o ráji zakletý do krajiny

Podivuhodná harmonie odpradávna vládne v čarovném kraji pod Troskami: idylická zákoutí svěžích luk a políček střídají temné lesy s dramatickou kulisou bizarních skalních měst. Poetické jméno Český ráj přisoudila líbezné krajině mezi Jičínem a Turnovem česká vlastenecká společnost, navštěvující lázně Sedmihorky u Hrubé Skály, ve druhé polovině 19. století. Výstižný název se rychle vžil a později se rozšířil i na okolí Mnichova Hradiště, Sobotecko, Maloskalsko i Semilsko s Železnobrodskem. Lze však vůbec přesně vymezit hranice pro krásu a určit, kam až sahá její nepostižitelné kouzlo?

Příběh sta milionu a jednoho roku

Největším bohatstvím Českého ráje je jeho krajina. Podivuhodná a dramatická, v níž se střídají pískovcové plošiny se skalními městy na okrajích a mělké pánve s osamocenými sopečnými suky uprostřed. Množství vyhlídek na skalních plošinách i na vrcholech čedičových trosek, případně z rozhleden, hradů a zámků, které jejich temena zdobí jako koruny, nabízí poutníkovi možnost přehlédnout tuto rajskou krajinu se všemi jejími dominantami a v celé její nádherné přírodní architektuře.

Mozaika

Zámeček Humprecht na zalesněném čedičovém kopci nad Sobotkou nechal postavit hrabě Jan Humprecht Černín z Chudenic, aby nemusel obývat studenou Kost. Patřil k nejbohatším příslušníkům české pobělohorské šlechty a působil jako císařský velvyslanec v Benátkách.

Drahé kameny a kamenáři

Kdyby profese broušení drahých kamenů neexistovala, na Turnovsku by si ji snad museli vymyslet. Všude kolem se totiž nacházejí rozličné druhy vzácných minerálů, které vždy přitahovaly pozornost a provokovaly lidskou fantazii k nejrůznějšímu zušlechťování, a to už od doby kamenné. Nálezy jaspisů opracovaných jakýmsi mistrem kamenářským, který žil na Turnovsku v neolitu, jsou toho důkazem.

Ráj pro lidi i pro koně

Pokud o něm nevíte, snadno ho můžete minout. Odbočka ke Dvoru Borčice, který leží u obce Všeň, je totiž velmi nenápadná. Dvůr Borčice je lék na duši. Klid, vůně sena, na lukách kolem několika vkusně zrekonstruovaných stavení se pasou koně a hříbata. Občas k nám dolehnou povely z drezúry a svištění biče. "Jsme na samotě, pro někoho možná trochu z ruky, ale má to svůj smysl. Zdejší okolí je nádherné, vždyť ne nadarmo se tomuto kraji říká Český ráj," usmívá se spolumajitel statku a zve nás do klubovny. Její zdi zdobí diplomy úspěšných koní a jezdců i fotografie známých lidí, kteří se tu zastavili, aby si zajezdili.

Granátové srdce Českého ráje

Turnov je příjemné malé město s velkými ambicemi. Byl postaven na svažitých stráních nad řekou Jizerou, a tak skoro všechny jeho ulice běží z kopce a zároveň těžce stoupají nahoru. Také samotný střed města je dost svažitý, ale svým sebevědomým označením – náměstí Českého ráje – nenechává nikoho na pochybách: Turnov se cítí být srdcem okolní romantické krajiny. A to srdcem přímo granátovým.

Poklady lidové architektury

„Nikoliv bez zapření svých krajinářských snah malířských oddal jsem se kreslení našich lidových staveb, vida, jak mnohé z nich podléhají vlivu času, netrvanlivosti staviva, trpíce červotoči, hnilobou a ohněm. Kéž by svéráznost českého venkova nevzala zcela za své! Každý národ jeví se umělecky potud svým, pokud zná a dbá svého, byť i sebe jednoduššího přirozeného vkusu a slohu.“
Jan Prousek, malíř a sběratel, 1894.

Živé kapky v hradním sklepení

Zeptá-li se někdo, jaké živočichy považuji za nejpodivnější stvoření na této planetě, nezaváhám ani na okamžik. Spí hlavou dolů. Vstávají, když my uléháme. Jsou všude kolem nás a my o nich ani nevíme. Jsou savci a umějí létat. A mají jeden smysl navíc. Jsou obestřeni tajemstvím. Jsou spojenci pohádkových čarodějnic, nositeli pohanský pověr i křesťanského čertovského folklóru. A také neodmyslitelnými doplňky sci-fi hororů. Jsou technickým zázrakem božské přírody.

Maloskalsko

Maloskalsko, malebně rozložené po obou březích řeky Jizery mezi Turnovem a Železným Brodem, patří k nejkrásnějším oblastem na severu Čech. Půvabné okolí Malé Skály návštěvníkům nabízí impozantní hrady i romantická skalní města a bývá právem považováno za perlu v náhrdelníku Českého ráje. Kraji zvláštní zadumané krásy vévodí hřeben Vranova a rozeklané Suché skály, přezdívané Maloskalské Dolomity.

Zámek Sychrov

Jako exotická růžová perla v zeleni působí romantický Sychrov, někdejší sídlo francouzského šlechtického rodu Rohanů. Malebný zámek, obklopený udržovaným parkem s drobnými architektonickými stavbami, je také neodmyslitelně spjat se jménem hudebního skladatele Antonína Dvořáka. Jeho zámecké pobyty každoročně připomínají oblíbené hudební slavnosti nazvané Dvořákův Turnov a Sychrov.

Hravý Jičín

Jičín se často prezentuje jako brána do Českého ráje a jeho největší město. Pyšní se však také – a právem – úžasnou valdštejnskou tradicí. Právě díky valdštejnskému komplexu budov soustředěných kolem náměstí a první raně barokní krajinné kompozici v okolí Jičína získalo město statut státní památkové rezervace. Mají tu i své slavné rodáky, k nimž například patřil J. Š. Kubín, který rodnému městu věnoval své Jivínské rapsodie. Řada významných osobností zde také působila, jako například malíř F. Kaván, hudební skladatel J. B. Foerster i autor nezapomenutelných pohádek Václav Čtvrtek.