Skalák, dobré místo k bydlení

Hruboskalsko dostalo své jméno od hradu Hrubá Skála, jehož starý název dobře vystihuje i charakter celého skalního města. Když se totiž ve staročeštině o někom řeklo, že je hrubý, neměl ten výraz smysl jako dnes, význam byl „vysoký“, popř. „velký“. Uvnitř Skaláku můžeme obdivovat několik impozantních skalních skupin, jako jsou například masivní Dračí skály s čupřinami několika borovic na jinak holých temenech, nebo zkamenělou Kapelu, houf rozptýlených skalních postav, jakoby s hlavami na ztenčeném krku odvětralých ramp. Na některých místech skalního města jsou však i stopy po lidském osídlení. Poprvé se do zdejších jeskyň a pod převisy skalního masivu Čertovy ruky nastěhovali lidé v mladší době kamenné, a poté se sem s přestávkami vraceli v době bronzové, římské, v raném středověku, až se ve skalách, nebo spíš na skalách zabydleli natrvalo. V pozdním středověku postavili Valdštejnové na obou okrajích skalního města dva hrady, které jako by Skalák střežily od jihu i severu…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 4/2003

Hledáte ubytování v Českém ráji? Najdete je na: http://www.travelguide.cz