Zámek Sychrov

V místech impozantního novogotického zámku s červenou omítkou původně stávala středověká tvrz Svojkov s dvorem Sychrov, náležející k panství pánů Kyjovských z Kyjova. Po bělohorských konfiskátech majetek přešel na Albrechta z Valdštejna, a poté na další vlastníky. Teprve rod Lamottů z Frintroppu zde v letech 1690-1693 postavil barokní zámek s věží a kaplí. Nové sídlo dostalo jméno podle dvora Sychrov, zatímco ves Svojkov počátkem 18. století zcela zanikla. Od roku 1740 až do počátku 19. století patřil zámek opět Valdštejnům.
Nejdůležitějším mezníkem v historii zámku byl rok 1820, kdy Sychrov koupil rakouský podmaršálek Karel Alain Rohan, příslušník starého francouzského rodu. Rohanové, kteří pocházeli z Bretaně, odvozovali jméno od svého nejstaršího sídla ležícího v kraji Morbihan. Urození šlechtici, spříznění s mnoha evropskými vladařskými rody, se po Velké francouzské revoluci uchýlili na své državy v Lotrinsku. Odtud někteří z nich počátkem 19. století natrvalo přesídlili do Čech. V dějinách sychrovského zámku se objevují rodové linie Rohan-Guémenée a Rohan-Rochefort.
Již za K. A. Rohana došlo k přestavbě barokního zámku, aby lépe vyhovoval náročným knížecím potřebám. Nový majitel odstranil zámeckou věž poškozenou bleskem, zvýšil východní křídlo o jedno patro a na konci jej rozšířil o tříosé rizality. Do parku vybudoval reprezentativní dvouramenné schodiště. Na západní straně bylo nádvoří uzavřeno dvoupodlažním křídlem a na ně navazujícími budovami galerie a Bertina křídla…
Dnešní podobu Sychrov získal teprve za knížete Kamila Rohana (1800-1892). Jeho zásluhou byl v polovině 19. století celý zámek přestavěn v tehdy módním stylu romantické novogotiky. Od roku 1852 vedl stavební práce knížecí architekt Josef Pruvot, jehož otec přijel do Čech společně s Rohany a oženil se s českou dívkou. Velkých změn se dočkala zvláště zahradní část zámku. Jižní stranu ukončovala kaple s čtverhrannou věží, druhá, válcová věž s ochozem, zvaná Bretaňská, se tyčila na severním boku průčelí, zbylé dva kouty nádvoří zdobily další menší věže.
Salon královského apartmá s portréty francouzských králů Na vnitřní výzdobě Sychrova se podíleli převážně čeští umělci, z nichž nejvíce vynikl Petr Bušek. Tento umělec, pocházející z pražské řezbářské rodiny, přijal roku 1856 Rohanovu nabídku a usadil se v nedaleké obci Husa, aby zhotovil náročnou zakázku pro sychrovský zámek. Z dílny, kde pracoval společně se svým synem Dominikem, pochází veškeré řezbářské vybavení Sychrova – intarzované podlahy, kazetové stropy, obložení stěn i historizující nábytek. Z vynikajících sochařských děl jmenujme alespoň mramorovou sochu vojevůdce Jindřicha Rohana, prince de Léon z dílny pražského sochaře Emanuela Maxe, umístěnou ve vstupní hale zámku, a čtyři pískovcové sochy slavných předků bretaňského rodu od Josefa Kamila Böhma…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 4/2003

Hledáte ubytování v Českém ráji? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

Shopping Cart