Hravý Jičín

Jičín se často prezentuje jako brána do Českého ráje a jeho největší město. Pyšní se však také – a právem – úžasnou valdštejnskou tradicí. Právě díky valdštejnskému komplexu budov soustředěných kolem náměstí a první raně barokní krajinné kompozici v okolí Jičína získalo město statut státní památkové rezervace. Mají tu i své slavné rodáky, k nimž například patřil J. Š. Kubín, který rodnému městu věnoval své Jivínské rapsodie. Řada významných osobností zde také působila, jako například malíř F. Kaván, hudební skladatel J. B. Foerster i autor nezapomenutelných pohádek Václav Čtvrtek.
Ovšem přes všechny tyto nepochybné zajímavosti a kvality ve mně od prvního setkání s místními představiteli společenského a kulturního života převládal dojem, že obyvatelé tohoto sympatického a malebného města jsou nejen aktivní, podnikaví a činorodí, ale také dětsky hraví. Tady se i zvelebování okolí a kultivace zavezené skládky chápe jako zábava, která potěší jak organizátory, tak účastníky této zdánlivě nudné akce. Zdá se, že Čtvrtkovy pohádkové postavičky, ve své podstatě také velmi podnikavé a spravedlivé, dost korespondují s nadšeným zaujetím mnoha místních obyvatel. Hlavně těch, co se dokázali sdružit do několika desítek klubů, zájmových organizací, spolků a společností s ručením omezeným i neomezeným. Zkrátka Jičín je město nejen Valdštejnovo, ale i Rumcajsovo. Jedním dechem také všichni přiznávají, že tito dva je proslavili nejvíce: vévoda s pohádkovým osudem a pohádkový loupežník se svou rodinou. Že ti dva mají ve městě, a dokonce přímo na zámku své výstavní expozice, snad není třeba ani připomínat. Václav Čtvrtek a Radek Pilař – otcové Rumcajse – se také dávno stali čestnými občany města.
V roce 1980, asi deset let po Rumcajsově narození, napsal František Nepil tato památná slova: „Moc nechybělo a Jičín se stal hlavním městem Českého království. Vévoda Valdštejn už naplánoval Jičínu univerzitu a vlastní biskupství, ale pak se vydal do Chebu. A tak musel Jičín čekat více než třista let, než se dočkal nového věhlasu a než se stal – hlavním městem pohádek.“
Počátkem 90. let, když to poměry dovolily, byl skutečně uspořádán první dětský festival Jičín – město pohádky, jehož tradice je už v současnosti pro organizátory závazná a nutí je k vymýšlení stále nových a nových akcí. Festival se koná vždy druhý týden v září, začátkem školního roku, kdy dětský parlament na týden přejímá vládu nad městem a uplatňuje v něm své pohádkové zákony. Je to krásný týden, z něhož se radují děti i dospělí. Rok co rok přijíždí více hostů, konají se průvody, divadelní představení, různé závody, soutěže, a někdy i akce zcela neobvyklé, jako bylo v roce 2001 otevření Rumcajsovy stezky s jeho jeskyní nebo akce Řáholeček. Ale ta má dlouhou historii…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 4/2003

Hledáte ubytování v Českém ráji? Najdete je na: http://www.travelguide.cz