Habáni na Moravě

I když habáni pobyli na jižní Moravě s přestávkami pouze jedno století, památky na ně prošly staletími až do současnosti. Habánská keramika je památkou nejvýraznější a jejím symbolem se stal džbánek – s pěkně kulatým bříškem, rovným hrdlem a bez hubičky. Ale zato s kovovým víčkem.

Sekta novokřtěnců

Když se počátkem 16. století dostala renesance z Itálie do zaalpských zemí, duch návratu k antickým hodnotám se rychle šířil mezi šlechtou i měšťany. V lidových vrstvách se také zvedla velká vlna volnomyšlenkářství a s ní přišly i protesty proti církvi a světské moci. V historii se toto hnutí označuje jako reformace. Zvlášť silná byla v německy hovořících zemích, kde měla i různé podoby. Novokřtěnci byli jen jednou z mnoha sekt tohoto mocného reformačního proudu.
Sekta vznikla roku 1524 v Curychu a hnutí se rozšířilo do severní části Švýcarska, do Německa, Rakouska a později i do Itálie a jiných evropských zemí. Novokřtěnci si vykládali Bibli doslovně a chtěli žít jako v počátcích křesťanství – společně bydlet, společně pracovat i jíst. Hlavními ctnostmi byla skromnost, mravnost a pracovitost. Kromě toho neuznávali křest v dětství ale až v dospělosti, kdy je člověk na přijetí víry připraven tak jako Kristus. Právě pro tento opakovaný křest se jim v Čechách také říkalo novokřtěnci případně toufaři jako překlad z německého die Taufe, křest…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 4/2004

Hledáte ubytování na jižní Moravě? Najdete je na: http://www.travelguide.cz