4 2004 Jižní Morava

Lidové tradice stále živé

Už několik týdnů před Narozením Panny Marie začíná ve Velkých Bílovicích, pod kopcem Hradišťkem, velký neklid. Největší vinařská obec se chystá na své hody. Začíná se generálním úklidem a mnohde i obílením domu a přemalováním lidových ornamentů kolem oken a dveří, které časem už trochu pobledly…

Lovci mamutů

Když počátkem dvacátých let minulého století prováděl geolog K. Jüntter, jinak ředitel mikulovského muzea, geologický průzkum Pavlovských vrchů, náhodně objevil nad obcí Dolní Věstonice nápadně velké množství archeologických předmětů…

Habáni na Moravě

V dobách minulých bývaly naše obce národnostně i nábožensky mnohem pestřejší než v současnosti. Jmenovitě na jižní Moravě žili vedle Čechů ve velkém počtu i Němci a mnohde, zejména ve městech, byly početné komunity židovské. Ve 20. letech 16. století k nim přibyla i velká náboženská sekta novokřtěnců, jimž Moravané říkali habáni…

Mikulov

Kdo navštívil Mikulov před mnoha lety, dnes ho nepozná. Jihomoravské městečko s dominantním zámkem na kopci se vylouplo z šedi a oprýskanosti v barevnou a malebnou jižní tečku na hranici naší republiky, která by při cestách po kouzelném kraji rozhodně neměla chybět…

Tajemství kopců

Přírodní zvláštnosti Pavlovských vrchů odjakživa jitřily lidskou představivost a ta jim přisoudila mnohé další, nadmíru podivné obyvatele. Strach naháněli bludičky, černí psi, černý jezdec na třínohém koni i kostry švédských vojáků.

Přírodní klenotnice

Bohatý a teplý kraj na dolním toku Dyje patří k nejkrásnějším a také k nejhodnotnějším přírodním celkům naší republiky. Jednotlivé pálavské kopce s nejvzácnějšími teplomilnými druhy byly sice už od roku 1946 chráněny jako rezervace, ale až o třicet let později se stala Pálava i s východní Milovickou pahorkatinou chráněnou krajinnou oblastí, která zaujala plochu 83 km…

Mozaika

Obřích sudů je ve vinařských oblastech naší země dost a všude tvrdí, že ten jejich je největší. Sud nadměrné velikosti o obsahu 1014 hl sídlí také ve sklepení mikulovského zámku a je součástí expozice o vinařství.

Vodní světy

Jižní Morava je nejsušším místem naší republiky, s výrazným minimem srážek v Dyjskosvrateckém úvalu, který leží v deštném stínu Vysočiny. A přece je právě zde nejvíce mokřadů – stojatých i tekoucích vod, bažin, mokřin i podmáčených luk…

Lednicko-valtický areál

Celé dny se tudy člověk může procházet nebo projíždět a stejně se dost nenasytí stále nových scenérií této podivuhodné parkové krajiny na dolním toku Dyje. A když pokračuje v toulavé cestě od jedné romantické stavby ke druhé, marně se pokouší určit, která z nich je nejzajímavější, která nejlépe dominuje okolní krajině…

Rezidence Lichtenštejnů

Už dávno jsme si zvykli na slovní seskupení Lednicko-valtický areál, označení nerozdělitelného celku, který si vysloužil i světové uznání. Valtice, známé městečko obklopené vinicemi a s krásným zámkem, se však – co se týče historie – od Lednice trochu liší…