Lidové tradice stále živé

Děvčata prohlédnou pečlivě uložené kroje a chlapi vyhlížejí stromy na máju. Mezi chasou se stále častěji vyslovují jména těch, kdo by letos měli být vybráni za stárky a sklepmistry. Na hody přijede určitě i mnoho hostů i náhodných diváků a mnohým z nich asi bude povědomá zdejší náves s budovou habánského sklepa – její obrázek totiž bývá tradičně vyobrazen na vinětách zdejších vín. Jihomoravské hody, to je velký svátek, na který se těší a chystá celá vesnice. Slaví se vždy první neděli po svátku místního patrona, kterému je zpravidla zasvěcený i zdejší kostel. A protože má skoro každá dědina jiného patrona, slaví se pod vinohrady od jara do podzimu. Například v Brodu nad Dyjí už v květnu, v Drnholci a Sedleci v červnu, V Dolních Věstonicích v červenci, ve Velkých Pavlovicích v srpnu a tak dále. Krajem táhne radostný duch lidových hodů od dědiny k dědině až do Bavor, kde mají Kateřinské hody až koncem listopadu. Prosinec už patří adventu.
Organizace oslav, které jsou největším, společným svátkem celé dědiny, spočívá na chase, na místní mládeži, která přebírá pevný řád a rituál oslav od svých otců. Několik dvojic stárků a stárek se stane hlavními aktéry krojovaného průvodu, ale předtím ještě musí pozvat hosty ze sousedních vsí. Jiní zajišťují výzdobu tanečního parketu, hudbu, dostatek jídla a pití…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 4/2004

Hledáte ubytování na jižní Moravě? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

Shopping Cart