Vodní světy

Podél prastarých řečišť dvou největších moravských řek, Dyje a Moravy, leží rozlehlé lužní lesy. Jsou to místa jako z bájí a pohádek – tajemná, tichá, zapomenutá a zcela liduprázdná. V obou jihomoravských úvalech však také vyrostla umělá vodní díla – Lednické rybníky už v 16. století, později umělá koryta, kanály a náhony, další rybníky v areálu Lednického zámku a nakonec velké Novomlýnské nádrže na dolní Dyji. Ačkoliv zdejší řeky, rybníky i přehradní nádrže plní i svou nezastupitelnou funkci hospodářskou, návštěvníka jižní Moravy přece jen nejvíc přitahuje voda, která mu může poskytnout potěšení. Ať je to poklidná hladina Hlohoveckého rybníka se zrcadlením Hraničního zámečku, nebo dlouhé, pravidelné vlny na Dolní nádrži, na nichž lze celé hodiny surfovat, a nebo tajemné tiché zákoutí lužního lesa, kde člověk ani nedýchá, když pozoruje čápa černého, jak v lesní bažinách číhá na neopatrné žáby.
Na mokřadech jižní Moravy bylo také vyhlášeno několik takzvaně „významných ptačích území“, která zahrnují Lednické rybníky, soutokovou oblast Dyje s Moravou, Střední novomlýnskou vodní nádrž a malý, ale významný „vodní“ svět Křivého jezera, které je součástí CHKO Pálava. Tato ptačí území jsou zároveň pod celosvětovou ochrannou organizací IBA (Important Bird Areas), na jejímž programu je naše republika zastoupena celkově 16 územími…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 4/2004

Hledáte ubytování na jižní Moravě? Najdete je na: http://www.travelguide.cz