Mikulov

Kovanou bránou vede dlážděný chodník vzhůru k zámku. Vše vypadá tak nově, čerstvě a čistě – lavičky, zeleň, a protože je po turistické sezóně, tak tu vládne i ticho a klid. Ale najednou se rozezní procítěný mužský vícehlas: „Košulenky tenké, hedvábem vyšívané“. V rohu vstupní zahrady stojí tři pánové v krojích, jejich krásné hlasy opěvují Moravu a víno! Nepotřebují žádné nástroje, vystačí si sami. Nelze od nich odtrhnout zrak ani sluch. Zřejmě zkoušejí na nějaké představení, ale je to velmi milé, za srdce beroucí přivítání.
Okolo zámku se vine cestička k zídce, odkud se otevírá nádherný rozhled do daleka. Pro lepší orientaci jsou na vyhlídkových místech cedulky, označující některé přírodní i kulturní dominanty. Pohledem lze skákat přes staletí od nejstarších dob po současnost. Zřetelně se rýsují Pavlovské vrchy, tamhle stojí nejstarší piaristické gymnázium ve střední Evropě z poloviny 17. století (jedním z nejslavnějších žáků se stal vědec Jan Evangelista Purkyně), fronta náklaďáků neomylně označuje moderní hraniční přechod do Rakouska. A těsně pod námi, až ke zdi ohraničující zámecký areál, se vzhůru šplhají oranžové střechy obyčejných domků.

Zámek na kopci jako král na trůnu
Samotný zámek s nádvořím a svými zákoutími nenechá nikoho na pochybách, že se nalézá ve vinařském kraji, protože zde stojí několik obrovských dřevěných lisů na víno. Nejen konzumenty „tekutého slunce“ bude zajímat zámecké Regionální muzeum – největší muzeum v kraji, které dokumentuje vinařství a vinohradnictví na Moravě. Ve sklepě je k vidění sbírka historických lisů, ale i nejstarší obří sud ve střední Evropě.

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 4/2004

Hledáte ubytování na jižní Moravě? Najdete je na: http://www.travelguide.cz