Lednicko-valtický areál

Celé toto území na ploše kolem 200 km? je jeden veliký, rafinovaně upravený přírodní park, kde je dost prostoru pro lidi i divoká zvířata; pro vinou révu i exotické rostliny dovezené do zámeckých zahrad; pro velkou architekturu zámků a romantických staveb v krajině, ba i pro vesnické domy a vinné sklípky pod vinicemi.
Moravští Lichtenštejnové po více než tři sta let plánovitě přetvářeli a kultivovali tuto krajinu, která zahrnuje jak lužní lesy a louky v soutokovém poříčí Dyje a Moravy, tak úrodnou Valtickou pahorkatinu na rakousko-moravském pomezí. Její osou učinili dva své zámky – Lednický a Valtický – a zahrnuli do ní i obě jejich domovská města a také několik nejbližších vesnic jako například Hlohovec, Nejdek či Pohansko. A i když další obce nebyly do tohoto romantického krajinářského obrazu pojaty, vytvářejí mu stejně hodnotný rámec, symbolizujíce tak starobylost zdejší kulturní krajiny a tisíciletou historii jejího osídlení.
Lichtenštejnové byli od 12. století stále významnějším šlechtickým rodem původem z Rakouska, který se však už ve 13. století rozštěpil na dvě větve. Ta progresivnější se nazývala moravská, zpočátku také zvaná von Nikolsburg (z Mikulova). Roku 1249 totiž získal Jindřich z Lichtenštejna lenní obec Mikulov a téměř zároveň s ní i zeměpanskou tvrz v Lednici. Na tomto majetku pak rod setrval 700 let. Vlastní Lednicko-valtický areál, někdy označovaný LVA a v turistických brožurách jako Zahrada Evropy, však začal vznikat později, až od 16. století, kdy byla lednická tvrz přestavěna na zámek. Současně s panským sídlem tenkrát probíhalo mnoho úprav i v jeho bezprostředním okolí…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 4/2004

Hledáte ubytování na jižní Moravě? Najdete je na: http://www.travelguide.cz