Vášně italského severu a jihu

Ve snaze vyhovět a pomoci, i když by sám oslovený přesně nevěděl, ihned svolá další kolemjdoucí na radu a zřejmě vás ještě pozve domů, pohostí a v mnoha případech by vás u sebe i na pár dní zdarma ubytoval. Prostě a jednoduše, každý Ital i znalec Itálie potvrdí, že – podobně jako i v jiných zemích světa – mezi severem a jihem jsou značné rozdíly v charakteru krajiny, ale hlavně lidí. Seveřané i jižané, ale také obyvatelé jednotlivých regionů se mezi sebou škádlí a sami se rozdělují do různých skupin podle typické místní povahy.
Za hranici mezi severem a jihem považují všichni Italové Florencii. Na území ležícím od ní směrem nahoru je soustředěna většina průmyslu i administrativy země. Severní města, většinou pečlivě udržovaná v čistotě a pořádku, neustále procházejí modernizací. Jejich obyvatelé jsou více stresovaní a v jednání s ostatními spíše uzavření. V rámci celku se ovšem dají vystopovat i jednotlivá místa s dalšími specifickými odlišnostmi. Tak například k hlavnímu městu Římu mají časté komentáře a výhrady snad všichni ostatní seveřané i jižané.
Řím je centrum vlády i finanční politiky a jeho obyvatelé se prý chovají značně povýšeně, jako kdyby na svých bedrech stále ještě nesli plnou váhu významu starého římského impéria. Římští fotbaloví fanoušci jsou považováni za jedny z nejagresivnějších. O Milánu se zase říká, že je uspěchané. Udává módní trendy a finanční politiku nejen pro Itálii. Veroně byl díky její slavné operní aréně přiřazen přívlastek rozezpívaná a její obyvatelé si na ulici velmi rádi prozpěvují jen tak sami pro sebe…

Úplné znění článku naleznete na v tištěné podobě časopisu Země světa č. 5/2004

Další informace o Itálii naleznet zde: http://www.sopka.cz