Požehnaný kraj pod Pálavou

To je víno a meruňky, slunce a hezké vesnice, veselé písničky a lidové tradice. Laskaví lidé, laskavý bohatý kraj. Jsou to i obilná pole, rybníky a také Novomlýnské nádrže. Rostou tu rozlehlé doubravy Bořího lesa a v nich se zvedají teplé stráně s duby šipáky a zimomřivými duby cery, jimž je nejlépe uprostřed letního aspektu kvetoucích kavylů na pouzdřanské stepi.

Kraj pod Pálavou, to jsou kopečky, pahorky a vršky, jejichž svahy si zcela podmanily řádkované vinohrady a proměnily je ve viničné hory. Jsou to ale i lichtenštejné zámky Valtice a Lednice obklopené exotickými stavbami, které se zjevují v krajině komponované jako jedna velká přírodní zahrada.

Životní dynamiku však dávají kraji oba jihomoravské úvaly protékané Dyjí a Moravou. Na jejich širokých nivách rostou zbytky tajemných lužních lesů s tůněmi a mrtvými rameny, kde mezi šelestivým rákosím rozkvétají lekníny a batolí se housata divokých hus.

Požehnaný kraj pod Pálavou Tento pozoruhodný kraj na styku tří zemí – Moravy, Dolního Rakouska a Slovenska – vzbuzoval pozornost lidí odpradávna. V našem státě je to území s nejdelším trvalým osídlením. Žili tady lovci mamutů a po nich lovci sobů, usídlili se zde Keltové a Germáni. Až sem sahala moc římské říše. Moravskými úvaly vedla prastará jantarová stezka a tady kdesi bylo centrum velkomoravské říše. Místní báje a legendy nenechávají zapomenout na středověké rytíře, kteří na tvrzích a hradech střežili zemské hranice a lidové zvyky jsou stále trvalými vzpomínkami na život a činy předků. Ale stopy tady zanechali i Němci, Židé a novokřtěnci z celé Evropy. Kostel Nanebevzetáí Panny Marie ve ValticíchKraj pod Pálavou, to jsou desítky vinařských vesnic, z nichž každá je sama na sebe pyšná – Velké Bílovice a Kobylí, Velké Pavlovice a Hustopeče, Drnholec, Dolní Dunajovice, obojí Věstonice a Pavlov. Hlohovec, Sedlec a Bavorov. Všechny ty krásné obce jako by uzavíraly kruh kolem starobylého Mikulova, který leží v klínu Pálavy, obklopen jejími oblými vrchy – Svatým kopečkem, Turoldem a Růžovým vrchem na dohled. Za Mikulovem se Pálava stále víc zvedá a podobna ležící královně, hlavu Děvína zvedá až nad novomlýnskou hladinou a paty má protažené až do rakouského Falkensteinu. Pálava vládne celému tomuto kraji, který je štědře laskaný sluncem, a proto je i sám laskavý ke všem, kdo v něm žijí, i k těm, kdo jej přicházejí navštívit a obdivovat.

Hledáte ubytování na jižní Moravě? Najdete je na: http://www.travelguide.cz