Hlavní město renesance

Ne náhodou píše první velký historiograf Giorgio Vasari v medailonu o Michelangelovi, že v době, kdy se umělci „marně namáhali dosáhnout pokud možno svrchovaného poznání,“ poslal právě sem Nejvyšší tohoto umělce, neboť „viděl, že v podobných činnostech, především však v tak jedinečných uměních, jako jsou malířství, sochařství a architektura, stáli nadaní toskánští duchové vždy vysoko nad ostatními, poněvadž si hleděli víc než kdo jiný v Itálii práce a studia všech oborů, rozhodl se dát tomuto duchu za domov nejdůstojnější ze všech měst, Florencii, aby tak přivedl veškeré umění po zásluze právě v ní prostřednictvím jejího občana k vrcholné dokonalosti…“

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 11/2006

Další informace o Itálii naleznet zde: http://www.sopka.cz

Eva Krátká