Hornické tradice v Jihlavě - krojovaní školáci v Hornickém průvodu městem

Hornické tradice v Jihlavě

Hornické tradice v Jihlavě

Jihlava nemá, na rozdíl třeba od Kutné Hory, žádnou významnou památku na dávnou těžbu stříbra. Možná právě proto už na přelomu 18. a 19. století zorganizoval místní kronikář a historik Johann Heinrich Marzy slavnost, aby stříbrná historie města neupadla v zapomnění.

K údajnému tisíciletému výročí založení města v roce 1799 uspořádal Marzy průvod jihlavských dětí, jednotlivých cechů, duchovních, městských ostrostřelců a místní honorace od kostelíka sv. Jana Křtitele ke kostelu sv. Jakuba. Část dětí měla už tehdy na sobě tradiční havířské oblečení. Tradice těchto průvodů na svátek sv. Jana Křtitele (24. června) se pak v Jihlavě pečlivě udržovala až do 80. let 19. stol., kdy začala zvolna upadat. Oživit se ji rozhodl jihlavský fotograf a historický nadšenec Johann Haupt. Dostal nápad, že převleče zdejší žactvo do kostýmů představujících celkem 21 hornických profesí. První takový průvod s několika desítkami chlapců-havířů vyšel 24. 6. 1890. Při velkých oslavách v roce 1899 už průvod čítal 159 chlapců převlečených za havíře, proutkaře, plaviče, hlídače, horní soudce a další těžební odborníky. Haupt si dal záležet, aby uniformy byly přesnými kopiemi historických krojů. Jako fotograf vše samozřejmě průběžně dokumentoval.

V této podobě vytrval průvod až do odsunu Němců. Po roce 1948 došlo k několika pokusům akci obnovit, které ale všechny vždy zase odezněly, protože se nedočkaly podpory z oficiálních míst. Nebylo tak úplně v zájmu vládnoucí garnitury připomínat německou minulost města. Těch několik málo průvodů, které se v tomto období uskutečnily, neprocházely městem v červnu na den sv. Jana Křtitele, nýbrž v září na Den horníků, většinou pod „krycí“ hlavičkou náboru nových hornických učňů pro Ostravu. Poslední takový havířský průvod prošel městem v roce 1967…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Vysočina

Hornické tradice v Jihlavě