Hory a horáci

Souvislý pomezní hvozd přestával ve středověku plnit funkci neprostupného ochránce českých hranic. Dokázal to již roku 1110 polský kníže Boleslav Křivoústý, který tudy vpadl do Čech. Poslední Přemyslovci se navíc nemínili od Slezska a Polska izolovat, nýbrž tam začali sami mocensky pronikat. Kdysi lesní pustina tak mohla být pozvolna osídlována a ekonomicky využívána. Hlavní vlna kolonizace zasáhla Krkonoše na přelomu 13. a 14. století. Až do průmyslové revoluce v 19. století bylo rozhodující hospodářskou aktivitou zemědělství, a proto i první stálí obyvatelé hor, přesněji jejich úpatí, byli zemědělci…

 

Hledáte ubytování v Krkonoších? Najdete je na: http://www.travelguide.cz