Hrad Kost

Dal-li Josef Pekař své Knize o Kosti podtitul „Kus české historie“ a vyznává-li se v předmluvě, že „tu Kost, která je nejzachovalejší a nejmonumentálnější hradní pevností Českého ráje a malebností polohy své má málo sobě rovných v království, měl jsem blouznivě rád od studentských let“, je tím řečeno prakticky vše. V časopise ale nemůže zůstat několik bílých stran, a tak nezbývá, než pravdy dosahující svou jednoduchostí maximální účinnosti doplnit vybranými podrobnostmi a věřit, že podstata zůstane nerozmělněna.

Začít můžeme onou polohou, která je kromě malebné též ojedinělou. Pod nepříliš vysokou pískovcovou skalou, na níž Kost stojí, sbíhají se hned tři údolí, všechna vytvořená drobnými vodními toky. Z jihu sem ústí nejmalebnější z nich, které si svou krásou vůbec nezaslouží slzavé jméno Plakánek. Hrůzyplných historek o jeho vzniku existuje několik, reálně za ně zřejmě mohl kouř z milířů, který tu kdysi vanul nad potokem Klenicí a každého spolehlivě rozplakal. Zhruba v polovině „hlavního“ Plakánku z něj podél Veseckého potoka odbočuje Vesecký Plakánek. Po cestě, kterou čeká rekonstrukce a jež zatím po každém dešti připomíná kaliště černé zvěře, se jím dojde až do Vesce u Sobotky. Za příkoří utrpěná cestou se obec turistovi bohatě odmění – v jedné z nejkrásnějších vsí Českého ráje člověk neví, kterou roubenku má obdivovat dřív.

Od Libošovic míří pod Kost nejširší Prokopské údolí ústící naproti velkému Bílému rybníku. Poslednímu z trojice kosteckých údolí dal jméno podstatně menší Černý rybník na druhé straně skály s hradem. Kdysi tu existoval ještě rybník třetí, zvaný Labutí. Všechny dohromady pak tvořily důležitý obranný prvek. Zvláštní je, že ať přicházíte či přijíždíte ke Kosti odkudkoli, dlouho ji vůbec nevidíte. Vyloupne se před vámi až na poslední chvíli, ale o to úchvatnější ten pohled je. Hrad jako z pohádky, napadne snad každého. Přišli na to pochopitelně i filmaři. Asi nejslavnější česká pohádka se nejen na Kosti, ale i ve Vesci a v Plakánku točila už skoro před 30 roky – S čerty nejsou žerty. Tak trochu kuriozitou je, že si před pár lety Kost zahrála včetně Bílého rybníku coby „hrad Lecterů v Litvě“ i v jinak pominutelném hororu/thrilleru Hannibal – Zrození, jenž už poněkolikáté parazitoval na slavné postavě kanibala Hannibala Lectera z Mlčení jehňátek.
To, že Kost na rozdíl od mnoha jiných hradů není…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Český ráj