2011

Skalní města

Jednou z nejnovějších forem územní ochrany jsou geoparky, zaváděné ve světě prakticky teprve od začátku nynějšího století. Česká republika se k této koncepci přihlásila v roce 2005, když byl do evropské sítě geoparků organizace UNESCO přijat Geopark Český ráj. Jak předesílá již jeho název, s atraktivnějším příspěvkem jsme do mezinárodního společenství vstoupit nemohli…

Čína - pohled na Šanghaj

Šanghaj – výkladní skříň nad mořem

Stovky románů a cestopisů z Šanghaje 19. a první poloviny 20. století daly názvu dnešního nejlidnatějšího čínského města zvláštní nádech exotiky – jako by z něj volaly dálky a vonělo cizokrajné koření, jako by se v tom jediném slově neřest a hřích snoubily s bohatstvím a dekadencí. Jméno samo je přitom velmi prosté – znamená „nad mořem“…

Naše „Jizerky“

Zkuste si v hranicích Prahy představit patnáct rozložitých horských velikánů vyrůstajících do tisícové nadmořské výšky, kolem nich pár desítek vrcholů jen o málo nižších, k tomu tři přehradní nádrže velké dohromady jako Máchovo jezero a přihoďte jedno stotisícové a jedno padesátitisícové město. Že se vám to nějak nezdá? A přece je to tak – kdybychom přemístili naše nejsevernější pohoří do hranic Stověžaté, vešlo by se tam i s Libercem a Jabloncem nad Nisou…

Tak trochu jiné Bavorsko

Už podruhé míříme na opačnou stranu šumavských hvozdů k našim bavorským sousedům. Zatímco minulé číslo bylo věnováno téměř kompletně Starému Bavorsku, tentokrát soustředíme hlavní pozornost na severní část Svobodného státu, na historickou oblast Franků…

Mallorca - pohled na Cala Fornells

Mallorca ve vlnách času

Kdyby vám snad někdo tvrdil, že Mallorku poznáte raz dva, protože během hodiny ji přejedete z jednoho konce na druhý, nevěřte mu. Budete se muset smířit s tím, že tento ostrov po vás bude chtít mnohem více času a že budete muset ze svých plánů pořád ubírat, protože se vždycky zdržíte v místech, kde jste se původně zdržet nehodlali…

Dominikánská republika - písečná pláž s palmami a turisty

Ostrov věčného léta

Mezi Severní a Jižní Amerikou leží tropická oblast Karibiku, která je na západě uzavřená pevninskou Střední Amerikou a na východě ji vyznačuje oblouk Malých a Velkých Antil vyklenutých daleko do Atlantského oceánu. Mezi těmito pevninami je jakoby uvězněno teplé Karibské moře…

Vatikán - socha svatého Petra

Od Řehoře I. k Lateránské smlouvě

Sjednocení Itálie, jehož 150. výročí letos země na Apeninském poloostrově velkolepě slavila, výrazně poznamenalo papežský stát. Do té doby zaujímal význačné mocenské postavení i rozlohu a čítal na tři miliony lidí. Po násilném začlenění do Italského království se scvrkl na území Vatikánu. Tehdejší papež Pius IX. sjednocenou Itálie nikdy neuznal. Prohlásil se za „vězně Vatikánu" a do konce života ho ani jednou neopustil…

Náměstí, park a muzea

Tam, kde se před válkou rozkládalo v Šanghaji dostihové závodiště, je dnes Lidové náměstí, na něž za širokou Lidovou třídou navazuje Lidový park. Dohromady nějakých třicet hektarů ze všech stran ohraničených několikaproudými ulicemi a na nich park, jezírka, mohutná budova městské vlády, ale i Šanghajské velké divadlo a několik muzeí…

Od skalisek k rašeliništím

Jizerské hory jsou naším nejsevernějším pohořím, o které se však dělíme s Polskem. Tomu patří na východě přibližně třetina jejich celkové rozlohy, naše západní část zabírá něco málo přes 400 km2. Státní hranici tvoří hlavně řeka Jizera, jež níže na svém toku odděluje horstvo od Krkonoš a Krkonošského podhůří. Dalšími sousedícími horopisnými celky jsou pak na severu Frýdlantská pahorkatina a na jihozápadě Žitavská pánev…

Norimberk - staré náměstí

Norimberk – metropole Franků

Město Dürera a renesance. Město perníků a bratwurstů. Město císařů a obchodníků. Město sněmů, sjezdů a procesů. Město mistrů pěvců. Město kašen. Město hraček. Město Vánoc. Půlmilionový Norimberk je největším městem nejen Středních Franků, ale všech franských krajů vůbec, a druhým v celém Bavorsku…

Krásná kašna a ty další

Málokteré německé město oplývá tolika kašnami, od historických po moderní, jako Norimberk. Je jich tu na padesát, a to počítám jen ty pojmenované a uváděné v různých příručkách. Nechybí mezi nimi dokonce ani kašna na suchu, byť to může znít jako sebevětší protimluv…

Pět století novověkých dějin

Když Kryštof Kolumbus objevil Velké Antily, existovala na ostrovech vyspělá kultura Taínů, kteří byli potomky arawackých kmenů z Jižní Ameriky. Výraz taíno znamenal v obecném označení „dobrý“. Taínská kultura byla hodna svého jména. Tito lidé nechodili ozbrojeni, protože je chránilo bezpečí ostrova. Věnovali se rybaření, lovu želv i různých mořských plodů, ale základem jejich obživy bylo zemědělství. Duchovní svět Taínů se upíral k přírodním božstvům a náboženské slavnosti v tabákovém oparu se patrně konaly v krasových jeskyních, kde dodnes můžeme obdivovat taínské kresby a rytiny. Konec téměř tisícileté přítomnosti Taínů na Hispaniole začal ve chvíli, kdy se na obzoru objevily tři neznámé lodě, jimž velel Kryštof Kolumbus…

Ti, co vrhají prakem

Od doby, kdy obávaní bojovníci s prakem vrhali na nepřátelské kmeny z útesů kameny, uplynulo už více než dva tisíce let…Říkali si bá lé yaroh – „ti, co vrhají kameny“. Muži se učili používat praky s kamennou municí jako smrtící zbraně už od dětství a pro jejich obratnost si je do své armády najímali Kartaginci jako žoldáky. Právě podle nich bylo souostroví v západním Středomoří pojmenováno Baleáry…

Absolutní teokracie Vatikán - kardinál na cestě do kostela

Absolutní teokracie

„Když je něco nej, tak to vždycky přitahuje. Vatikánský stát je nejmenší svou rozlohou i počtem obyvatel, ale když uvážíme, že se na tomto teritoriu nachází Berniniho kolonáda, Michelangelova kopule, poklady vědy a umění v archivech, galeriích, knihovnách a muzeích, přidáme hrob knížete apoštolů svatého Petra, můžeme říct, že je to území malé rozlohou, ale obrovské svým kulturním a duchovním bohatstvím,“ říká monsignore Marcel Šmejkal, jediný Čech s vatikánským občanstvím…

Sedm tisíciletí lidské přítomnosti

Pojmenování Jizerských hor je odvozeno od řeky Jizery, jejíž jméno s největší pravděpodobností pochází od Keltů a ke Slovanům se dostalo prostřednictvím germánského živlu. Podle jazykovědců v něm lze vystopovat keltské označení pro bystře proudící vodu, takže pokud se vám jméno Jizera zdá podobné jménům jiných evropských řek, třeba německého Isaru nebo francouzské Isère, není to podobnost čistě náhodná. Také kolem nich žili kdysi Keltové…

Palma de Mallorca

Po rušné Autovía de Poniente projíždíme největším a od roku 1983 i hlavním městem Baleárských ostrovů. Z dálky pomalu vyvstává impozantní, s podvečerem nasvícená Sa Seu, známá také jako „katedrála světla a prostoru“, a po levé ruce se třpytí sytě modré moře. Je to téměř jako k městu připlout, tak jak to bývalo v minulosti dobrým a jediným zvykem. Tehdy, když bylo moře ještě neoddělitelnou součástí Palmy…

Po dominikánských stopách Kryštofa Kolumba

Dne 12. října 1492 ve dvě hodiny v noci objevil Kolumbův námořník Juan Rodríguez Bermejo první zemi v Novém světě. Domorodí Taínové ze skupiny Arawak ten bahamský ostrůvek nazývali Guanahani, Kolumbus ho pokřtil na San Salvador a dnes ho známe pod jménem Watling Island. Následovaly další tři malé ostrůvky Bahamského souostroví, až 28. listopadu doplula historická objevitelská expedice k pobřeží Kuby. Chvíli kolem něho pluli k západu, ale u Gíbary se otočili a pokračovali směrem na východ. Netrvalo dlouho a narazili na další ostrov, druhý největší ve Velkých Antilách, taínskou Quisqueyu, pozdější Hispaniolu…

Papežské baziliky

Svatý rok je v křesťanské tradici rokem odpuštění dluhů a trestů za spáchané hříchy. Začíná otevřením zazděné Svaté brány ve čtyřech hlavních římských bazilikách. V chrámu sv. Petra tak činí sám papež třemi údery kladívkem, v ostatních vybraní kardinálové. Po roce papež vyjde Svatou bránou ven z baziliky a hodí na práh tři plné lžíce malty, do níž vloží tři kameny. Na další čtvrtstoletí je brána zazděna cihlami…

Na šanghajském venkově

Šanghaj je jedním ze čtyř přímo kontrolovaných městských celků, které mají v čínské správě obdobné postavení jako provincie. A tak není divu, že město má i své venkovské zázemí, jako třeba okres Čching-pchu ležící asi hodinku jízdy autem na západ od centra. Perlou tohoto zemědělského kraje protkaného říčními rameny a kanály je historické vodní město Ču-ťia-ťiao…