9 2011 Vatikán

Vatikán - socha svatého Petra

Od Řehoře I. k Lateránské smlouvě

Sjednocení Itálie, jehož 150. výročí letos země na Apeninském poloostrově velkolepě slavila, výrazně poznamenalo papežský stát. Do té doby zaujímal význačné mocenské postavení i rozlohu a čítal na tři miliony lidí. Po násilném začlenění do Italského království se scvrkl na území Vatikánu. Tehdejší papež Pius IX. sjednocenou Itálie nikdy neuznal. Prohlásil se za „vězně Vatikánu" a do konce života ho ani jednou neopustil…

Absolutní teokracie Vatikán - kardinál na cestě do kostela

Absolutní teokracie

„Když je něco nej, tak to vždycky přitahuje. Vatikánský stát je nejmenší svou rozlohou i počtem obyvatel, ale když uvážíme, že se na tomto teritoriu nachází Berniniho kolonáda, Michelangelova kopule, poklady vědy a umění v archivech, galeriích, knihovnách a muzeích, přidáme hrob knížete apoštolů svatého Petra, můžeme říct, že je to území malé rozlohou, ale obrovské svým kulturním a duchovním bohatstvím,“ říká monsignore Marcel Šmejkal, jediný Čech s vatikánským občanstvím…

Papežské baziliky

Svatý rok je v křesťanské tradici rokem odpuštění dluhů a trestů za spáchané hříchy. Začíná otevřením zazděné Svaté brány ve čtyřech hlavních římských bazilikách. V chrámu sv. Petra tak činí sám papež třemi údery kladívkem, v ostatních vybraní kardinálové. Po roce papež vyjde Svatou bránou ven z baziliky a hodí na práh tři plné lžíce malty, do níž vloží tři kameny. Na další čtvrtstoletí je brána zazděna cihlami…

Chrám svatého Petra

Když papež Julius II. v roce 1506 sestoupil do výkopu vyhloubeného pro základy nového chrámu, k němuž položil základní kámen, jistě netušil, že otevřel staveniště na více než sto let. Vystřídali se na něm všichni architekti, kteří v 16. a počátkem 17. století v Římě něco znamenali. Do práce jim mluvilo 18 papežů, až konečně Urban VIII. mohl v roce 1629 nový chrám sv. Petra vysvětit…

Vatikánská muzea

Na nádvoří Piniové šišky odposlechnu pár vět z výkladu průvodců, kteří nedočkavým turistům seskupeným u několika stojanů ověšených fotografiemi ze Sixtinské kaple vysvětlují její výzdobu. V posvátném prostoru to nebude možné. I já se těším na zlatý hřeb vatikánských muzeí. Je ale ještě daleko, až skoro na samotném konci prohlídky…

Mezi Andělským hradem a bazilikou

Impozantní vstup na Svatopetrské náměstí po Via della Conciliazione jako by měl návštěvníka připravit na velkolepost prostoru, kam přichází. Při pohledu od Andělského hradu ji na konci uzavírá průčelí baziliky sv. Petra korunované Michelangelovou kopulí. Ohromující Piazza San Pietro se ve vší nádheře otevře až ve chvíli, kdy široká třída přejde v malé náměstí Pia XII. Via della Conciliazione vznikla v 30. letech minulého století na znamení urovnání vztahů mezi italským královstvím a Svatým stolcem, stvrzeným podpisem Lateránské smlouvy. Její jméno znamená „ulice Usmíření“…

Švýcarská garda

Příslušníci nejstarší, nejmenší, nejfotografovanější a také nejbarevnější pravidelné armády na světě se těší pověsti udatných, obětavých a oddaných vojáků. Potvrdili to 6. května 1527, kdy při drancování Říma vojsky císaře Karla V. zachránili život papeži Klementovi VII., když ho z Vatikánu převedli do pevnosti Andělský hrad. Ze 189 Švýcarů jich tehdy 147 padlo. Na paměť této události přísahají v její výroční den nováčci Švýcarské gardy věrnost papeži…

Kardinál Beran

„Zeptali se mně, jak dlouho chci zůstat v Římě. Řekl jsem tři týdny. Tři týdny, výslovně jsem to tak uvedl. Pánové přisvědčili. A odpoledne jsem se dozvěděl, že jsem dostal povolení do Říma s podmínkou, že už se vůbec nevrátím.“ Kardinál Josef Beran na archivním záznamu Rádia Vatikán

Lahůdka pro sběratele – mince i známky

Návštěva Vatikánu coby nejmenšího státu na světě je sama o sobě zajímavým turistickým zážitkem. Pro numismatiky a filatelisty ale nabízí ještě „přidanou hodnotu“ – vlastní mince a poštovní známky. Za jejich vydávání zodpovídá zvláštní Filatelistický a numismatický úřad…

Hlas Vatikánu

Rádio Vatikán patří k nejstarším rozhlasovým stanicím na světě. Vysílat začalo v roce 1931, o jeho vybudování požádal papež Pius XI. slavného vynálezce italsko-irského původu Guglielma Marconiho, nositele Nobelovy ceny a spoluobjevitele bezdrátového spojení…

Castel Gandolfo

Jihovýchodní předměstí Říma přecházejí v oblast Castelli Romani, kterou tvoří malá města ležící v Albanské pahorkatině. Již ve starověku tady hledali útočiště před letním horkem v Římě bohatí patricijové. Na zdejších kopcích vznikaly antické vily, jež se ve středověku proměnily v opevněné hrady a později v honosná šlechtická sídla s krásnými zahradami a parky. Zalíbilo se tady i papežům…

Vatikánské zahrady

Každému kdo navštíví vatikánská muzea se při jejich prohlídce mnohokrát naskytne pohled do zahrad Vatikánu. A přestože je součásti prohlídky také možnost do těchto zahrad vstoupit, jen hrstka návštěvníků tak učiní…

Vatikánské obřady

Tradice, obřady, rituály

Svatopetrským náměstím zní slavnostní hudba. Papež Benedikt XVI. celý v bílém přijíždí v otevřeném autě. Bílý vůz provází po obou stranách několik osobních strážců v černých oblecích a se sluchátky v uších, kteří se ostražitě rozhlížejí kolem sebe. Papež projíždí mezi poutníky a zdraví je, lidé vstávají ze židlí a mávají mu…