Papežské baziliky

Svatý rok je v křesťanské tradici rokem odpuštění dluhů a trestů za spáchané hříchy. Začíná otevřením zazděné Svaté brány ve čtyřech hlavních římských bazilikách. V chrámu sv. Petra tak činí sám papež třemi údery kladívkem, v ostatních vybraní kardinálové. Po roce papež vyjde Svatou bránou ven z baziliky a hodí na práh tři plné lžíce malty, do níž vloží tři kameny. Na další čtvrtstoletí je brána zazděna cihlami.

Lateránská bazilika
Na rozlehlému prostranství u Aureliánových hradeb v jihovýchodní části Říma stojí nepřehlédnutelná stavba s majestátním portikem, na jehož horní římse se vyjímá patnáct obrovských, až 7 m vysokých soch Krista a světců. Plným názvem se jmenuje arcibazilika Nejsvětějšího Spasitele a svatých Jana Křtitele a Evangelisty v Lateránu a běžně je známa zkráceně jako bazilika sv. Jana v Lateránu. V názvu se objevuje jméno římské rodiny Lateránů, na jejichž pozemku kostel ve 4. stol. za vlády prvního křesťanského římského císaře Konstantina I. Velikého vznikl. Latinský nápis na průčelí omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput říká, že kostel je „matkou a hlavou všech kostelů města i světa“. Uvnitř se nachází stolec římského biskupa, tedy papeže, a proto je právě tento kostel římskou katedrálou, hodnostně nejvyšším kostelem katolické církve a biskupským kostelem papežovým. Celkem šest papežů je zde také pohřbeno.

Bazilika byla několikrát zničena, ale vždy znovu obnovena. Její poslední barokní úprava ze 17. stol. je dílem geniálního tvůrce Francesca Borrominiho. Nádherný je dřevěný strop a také fragment fresky od Giotta, na níž vyobrazil papeže Bonifáce VIII., jak v roce 1300 vyhlašuje první Svatý rok. Ve střední chrámové lodi se vyjímá papežský oltář s gotickým baldachýnem ze 14. stol., u něhož smí sloužit mši pouze Svatý otec. Pamětní deska v chodbě připomíná, že v této bazilice byl v roce 1729 svatořečen Jan Nepomucký. Pozdně barokní travertinové průčelí vzniklo až v 18. stol. a vytvořil ho Alessandro Galilei.

S bazilikou je spojeno osmiboké baptisterium z doby císaře…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Vatikán