Po dominikánských stopách Kryštofa Kolumba

Dne 12. října 1492 ve dvě hodiny v noci objevil Kolumbův námořník Juan Rodríguez Bermejo první zemi v Novém světě. Domorodí Taínové ze skupiny Arawak ten bahamský ostrůvek nazývali Guanahani, Kolumbus ho pokřtil na San Salvador a dnes ho známe pod jménem Watling Island. Následovaly další tři malé ostrůvky Bahamského souostroví, až 28. listopadu doplula historická objevitelská expedice k pobřeží Kuby. Chvíli kolem něho pluli k západu, ale u Gíbary se otočili a pokračovali směrem na východ. Netrvalo dlouho a narazili na další ostrov, druhý největší ve Velkých Antilách, taínskou Quisqueyu, pozdější Hispaniolu.

Bylo to v noci 25. prosince – když admirál s celým mužstvem spali, najel nepozorný plavčík s vlajkovou lodí Santa María na pobřežní útes. Kolumbus pak nechal z jejího dřeva postavit první evropské město v Novém světě, a protože byly právě vánoce, nazval je La Navidad. Se zbylými dvěma loďmi se vrátil do Španělska, ale zanechal ve Vánočním městě 39 námořníků, aby mezitím sháněli zlato pro španělskou korunu. Nikdo z nich nepřežije. Zbytky La Navidad lze dodnes najít na severu Haiti.

O rok později se Kolumbus vydává na svou druhou cestu do Západní Indie. Tentokrát připlouvá od východu, objevuje několik ostrovů v Malých Antilách a kolem Portorika se znovu dostává k Hispaniole. Zjišťuje, že v La Navidad už z jeho námořníků nikdo nežije, neboť zemřeli zčásti na tropické nemoci a zčásti v ozbrojených střetech s indiány, zejména kvůli jejich ženám. Domorodci osadu srovnali se zemí. Kolumbus se proto obrací zpátky k východu a na severním pobřeží dnešní Dominikánské republiky, nějakých 30 km západně od pozdějšího letoviska Puerto Plata, se v zimě 1493 podruhé pokouší založit město, které i se širokou zátokou nazve po královně – La Isabela. Tentokrát bude úspěšnější a založí skutečně první hlavní město v Novém světě, v němž po řadu let sídlila první evropská vláda v Americe, fungovala první radnice a první soudní dvůr řešil právní spory. Vyslal odsud také dvě skupiny, z nichž jedné velel Alonso de Ojeda, k průzkumu hornatého vnitrozemí. Sám vyplul k dalším objevitelským výletům, a když se v létě následujícího roku vydal na Kubu a objevil přitom Jamajku, nechal v Isabele za sebe vládnout radu pod vedením svého nejmladšího bratra Diega. Když se konečně vrací do Isabely, kam mezitím přibyl další bratr Bartolomeo, dochází k prvním bojům s místními indiány.

Osídlení v La Isabele fungovalo pět let. Osadu nakonec zničily epidemie, požár a hurikán. Její zbytky byly objeveny až v roce 1987 a o dva roky později byly vykopány. My se tam nyní za nimi vypravíme. Vchod do vykopávkové oblasti najdeme ještě předtím, než úzká silnička vstoupí do dnešního městečka stejného jména. Vítá nás malá slavobrána a opodál deska s nápisem: „Na tomto pozemku Amerik vztyčil admirál Don Cristóbal Colón léta Páně 1493 La Isabelu, první město Nového světa.“

Ještě dříve, než se ponoříme do prohlídky vykopávek, nás čeká malé muzeum s nalezenými artefakty a expozicí, připomínající Kolumbovy objevitelské plavby a nejranější historii této země. Široká zátoka, nad níž žene západní vítr nízká černá mračna jako by pořád ještě čekala na okamžik, kdy se na obzoru znovu objeví dřevěné koráby španělských objevitelů.

Vykopávky jsou roztroušeny na poměrně velké ploše. První skutečné město v Novém světě! Domky – z nichž dnes zůstaly pouhé základy – už nesly skutečné krovy s pálenou krytinou!  Najdeme tu i základy kostela, v němž Padre Bernardo Boil sloužil 6. ledna 1494 první mši v Novém světě a pokřtil první indiány. V jeho blízkosti se nachází společný hřbitov Španělů i Taínů s obnovenými dřevěnými kříži. Jeden z hrobů byl odkryt a na jeho dně leží zachovalá kostra s rukama typicky zkříženýma na prsou. Ostatky některého z Kolumbových mužů! Admirálův dům je lidsky malý a nad jeho základy se tyčí novodobý dřevěný altán, chránící před nepohodou místo nejvzácnější.

Část nálezů už bohužel vzalo moře, když při jednom z četných hurikánů podemlelo břeh. O jinou část cenných artefaktů zase svou zemi a celé lidstvo připravil diktátor Trujillo – před návštěvou zahraničních odborníků totiž nechal celou lokalitu „uklidit“ a všechny přebytečné úlomky a kameny naházet do moře! V roce 1992 byl k pětistému výročí objevení Ameriky (či „setkání dvou kultur“, jak se tomuto výročí v Latinské Americe stále víc říká) postaven nedaleko od vy…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Český ráj