Českorajské vodní království

Nejenom skalní města, hrady, zámky a hluboké lesy. Český ráj má také bezpočet rybníků a rybníčků, kde se můžete v létě zchladit, v zimě si zabruslit a v každém ročním období obdivovat jejich tichou, podmanivou krásu.

V údolích západně a jižně od Trosek leží soustava osmi podtroseckých rybníků, kterou v 16. stol. vybudovali místní lidé na mokřadech a zatopených loukách. Na Želejovském potoku to jsou Rokytnický rybník, Hrudka, Vidlák, Krčák, Věžák a na potoku Žehrovka  Podsemínský rybník, Nebák  a rybník Doly. Jejich břehy často lemují pískovcové skály, které dodávají vodní ploše nádhernou a neopakovatelnou kulisu.

Rybník Vidlák najdete při silnici z Troskovic k Hrubé Skále. Je to místo nejen oblíbené pro rekreaci, ale i opředené řadou pověstí a legend. Až do nedávné doby, než je vítr vyvrátil, rostly na skalce vyčnívající z břehu dva do sebe zapletené smrky s jedním kořenem. Nebyly to jen tak obyčejné stromy, ale, jak legenda praví, dvojice milenců, kteří utíkali z nedaleké nebákovské tvrze. Tu přepadl a zapálil odmítnutý nápadník dívky. Milenci před ním utíkali, ale zde je pronásledovatelé dostihli a zabili. Tam, kde zahynuli, vyrostly z jednoho kořene do sebe propletené smrky.

Milovníci botaniky možná pověstem nevěří, ale jistě ocení rašeliniště rozkládající se mezi rybníky Vidlák a Hrudka, které bylo vyhlášeno přírodní rezervací chránící přirozený biotop vlhkomilných rostlinných společen…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Český ráj