Pet_stoleti_novovekych_dejin

Když Kryštof Kolumbus objevil Velké Antily, existovala na ostrovech vyspělá kultura Taínů, kteří byli potomky arawackých kmenů z Jižní Ameriky. Výraz taíno znamenal v obecném označení „dobrý“. Taínská kultura byla hodna svého jména. Tito lidé nechodili ozbrojeni, protože je chránilo bezpečí ostrova. Věnovali se rybaření, lovu želv i různých mořských plodů, ale základem jejich obživy bylo zemědělství. Duchovní svět Taínů se upíral k přírodním božstvům a náboženské slavnosti v tabákovém oparu se patrně konaly v krasových jeskyních, kde dodnes můžeme obdivovat taínské kresby a rytiny. Konec téměř tisícileté přítomnosti Taínů na Hispaniole začal ve chvíli, kdy se na obzoru objevily tři neznámé lodě, jimž velel Kryštof Kolumbus…

Shopping Cart