Irská národní kuchyně

Irský ostrov oplývá nejen velkým množstvím ryb a dalších darů moře od lososů přes platýze až po krevety, šťavnatými pastvinami a rozsáhlými lesy, ale i bramborovými poli a ovocnými sady. Díky této šťastné konstelaci, na níž se velkou měrou podílí i místní mírné klima, bylo Irsko velice dlouho nezávislé na okolních zemích, a irská národní kuchyně tak postrádá jakékoliv exotické přísady či produkty dovážené odjinud. Irsko se dokonce samo stalo velice bohatým vývozcem hovězího masa, mléčných výrobků a pšenice. Tato skutečnost kdysi hluboce kontrastovala s chudobou většiny obyvatelstva a dosáhla extrémního paradoxu během Velkého bramborového hladu v letech 1846–1850…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 8/2006

Další informace o Irsku naleznet zde: http://www.sopka.cz

Hana Veselá

Shopping Cart